Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phương Anh – Giảng viên ĐH Tân Tạo lọt vào top 10 bộ phim của Narrative Labs 2017
Ngày 9/5/2017, Dự án phim “Vợ Ba” của nữ đạo diễn Nguyễn Phương Anh, Giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Nhân văn - Đại học Tân Tạo, đã được vinh dự là một trong 10 dự án phim được lựa chọn vào Chương trình h...

Liên kết nhanh

  • Hội đồng cố vấn
  • Ciriculum and Degree requirements
  • Môi trường học tâp ở TTU
  • Danh sách giảng viên vá giáo sư
  • Danh sách môn học