Chương trình USMLE step 1 tại Khoa Y Đại học Tân Tạo
Hiện nay, du học chuyên ngành Y khoa để tiếp cận kiến thức y học tiên tiến và làm việc tại các nước phát triển đang là xu hướng của các sinh viên y khoa trên thế giới.  Kỳ thi chứng chỉ hành ngh...

Liên kết nhanh

  • Hội đồng cố vấn
  • Ciriculum and Degree requirements
  • Môi trường học tâp ở TTU
  • Danh sách giảng viên vá giáo sư
  • Danh sách môn học