Chương trình "Giáo sư hướng dẫn" cho sinh viên năm nhất
Thân gửi Quý trưởng khoa, quý thầy cô giảng viên và các em sinh viên thân mến Bắt đầu từ năm học 2017-2018, Đại học Tân Tạo sẽ tiến hành chương trình “Giáo sư hướng dẫn” cho tất cả các em sinh viên. ...

Liên kết nhanh

  • Hội đồng cố vấn
  • Ciriculum and Degree requirements
  • Môi trường học tâp ở TTU
  • Danh sách giảng viên vá giáo sư
  • Danh sách môn học