Danh mục môn học

Đại học Tân Tạo hiện tại bao gồm 5 Khoa: Kinh tế, Kỹ thuật, Nhân văn & Ngôn ngữ, Y và Công nghệ sinh học đào tạo 10 chuyên ngành. Xem thêm chi tiết các môn học bằng cách nhấp chuột vào các danh mục bên dưới 

Danh sách các khoa

  Khoa Kinh tế 

 -          Tài chính

-          Kế toán

-         Kinh doanh quốc tế 

-          Quản lý

 Khoa Kỹ thuật

-          Kỹ thuật điện

-         Khoa học máy tính

Khoa Nhân văn & Ngôn ngữ 

-          Ngôn ngữ anh 

Khoa công nghệ sinh học 

-          Công nghệ sinh học 

-          Công nghệ ứng dụng

Khoa Y 

-          Bác sĩ đa khoa 

 

Chứng chỉ / Degrees:

  • Cử nhân khoa học các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Quản lý, Kinh doanh quốc tế, Kỹ thuật điện, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học ứng dụng, Kỹ sư xây dựng /  B.S. (Bachelor of Science) Degree: Accounting, Finance, Management, International Business, Electrical Engineering, Computer Science, Biotechnology, Applied Biology.
  • Cử nhân nghệ thuật chuyên ngành ngôn ngữ anh / B.A. (Bachelor of Arts ) Degree: English.
  • Bác sĩ đa khoa / M.D. (Doctor of Medicine): General Medicine.