Thông báo học phí áp dụng cho sinh viên khoa Y YK1, YK2

Thông báo về học phí cho sinh viên khoa Y các khóa YK1, YK2

Download here