Quyết định về phí học lại, thi lại của SV Khoa Y 2016 - 2022 (YK4) áp dụng năm học 2016-2017

 

Thông báo về phí học lại, thi lại của SV Khoa Y 2016 - 2022 (YK4) áp dụng năm học 2016-2017

Download file