Yêu cầu cấp bảng điểm

  • Sinh viên có thể dùng tài khoản của mình để xem điểm trực tuyến hoàn toàn miễn phí tại http://adm.ttu.edu.vn/hrm . Sinh viên cũng có thể dùng tài khoản của mình để đề nghị cấp bảng điểm chính thức tại trang web này. 
  • Phí cấp bảng điểm chính thức: 10.000đ/bản.  Sau khi gởi yêu cầu cấp bảng điểm trên tài khoản trực tuyến, sinh viên cần liên hệ Phòng Giáo vụ hoặc Kế toán để thanh toán phí cấp bảng điểm. Tình trạng cấp bảng điểm sẽ được thông báo trên tài khoản trực tuyến.
  • Thông thường, thời hạn cấp bảng điểm sẽ mất từ 3-5 ngày từ ngày sinh viên hoàn tất thủ tục thanh toán.