Nhóm nghiên cứu về phân tích dữ liệu ảnh não

Nhóm nghiên cứu về phân tích dữ liệu ảnh não ở trường Đại học Tân Tạo do TS. Võ Thị Kiều Loan làm chủ nhiệm. Hướng nghiên cứu của nhóm thực chất là một lĩnh vực đa ngành, liên quan đến khoa học thần kinh, công nghệ cộng hưởng từ MRI, xử lý ảnh, machine learning, v.v.

5

Read More