Học bổng ITASS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

QUY CHẾ HỌC BỔNG ITA ĐẶC BIỆT- ITASS
(DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TỈNH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: / QĐHB / TTU.14, ngày 26 tháng 3 năm 2014
của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch Quỹ ITA)

I. Mục đích, ý nghĩa của quỹ học bổng ITA đặc biệt:
Học bổng ITA ĐẶC BIỆT (ITA Special Scholarship - ITASS) được sáng lập, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh; hỗ trợ và khuyến khích các học sinh đã có thành tích học tập xuất sắc ở bậc Trung học phổ thông, có niềm khát khao cháy bỏng vươn lên học đại học tại trường Đại học Tân Tạo (TTU), mong muốn làm rạng danh cho gia đình và vẻ vang cho đất nước và cần sự hỗ trợ về tài chính để có thể theo học tại một môi trường đại học đẳng cấp quốc tế TTU.
ITASS do Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Tân Tạo, Chủ tịch Quỹ ITA sáng lập và tài trợ.
II. Đối tượng và tiêu chuẩn được xét nhận học bổng:
1. Đối tượng: học sinh đang theo học lớp 12 ở trường THPT tại các địa phương; có
nguyện vọng học đại học tại trường Đại học Tân Tạo và được địa phương cấp tỉnh đề cử đi học.
2. Tiêu chuẩn:
a. Kết quả các năm học THPT: ba năm học lớp 10, 11, 12 được xếp loại: HẠNH KIỂM TỐT, HỌC LỰC XẾP LOẠI KHÁ TRỞ LÊN và điểm trung bình các môn cả năm đạt từ 7.5 trở lên.
b. Kết quả thi tốt nghiệp THPT: đạt loại Khá trở lên với điểm bình quân các môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 7.5 trở lên.
c. Kết quả thi học sinh giỏi: Đoạt giải nhất, nhì, ba, và giải khuyến khích của kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba của các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; hoặc đoạt giải Hoa trạng nguyên.
d. Kết quả thi đại học năm 2014:
• Ngành Y đa khoa: 21 điểm trở lên.
• Các ngành khác: 17 điểm trở lên.
Từ năm 2015 trở về sau: Khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tự tuyển sinh,
trường Đại học Tân Tạo sẽ quy định cụ thể theo phương án tuyển sinh của nhà trường.
e. Học sinh phải được địa phương cấp tỉnh đề cử đi học (thông qua Hội đồng xét duyệt cấp tỉnh) và cam kết sau khi tốt nghiệp trở về phục vụ cho địa phương ít nhất 10 năm theo sự phân công của Sở Nội vụ.
* Trường hợp người học vi phạm: sau khi tốt nghiệp nếu người nhận học bổng ITASS không trở về trình diện tại Sở Nội vụ để phục vụ cho địa phương thì cá nhân và gia đình người học phải bồi thường cho trường Đại học Tân Tạo gấp 5 lần kinh phí đào tạo, tương đương 27.500 USD/năm/sv và riêng ngành Y là 50.000 USD/năm/sv.
III. Số suất học bổng, giá trị học bổng và thời gian được hưởng học bổng:
1. Số suất học bổng:
1.1. Năm 2014: năm đầu tiên, ITASS tài trợ 5 (năm) suất học bổng/tỉnh
• 1 suất học bổng/khoa.
• Hiện tại TTU có 5 khoa:
1. Khoa Ngôn ngữ và Nhân văn đang đào tạo một ngành: Ngôn ngữ Anh;
2. Khoa Kỹ thuật đang đào tạo hai ngành: Kỹ thuật Điện-Điện tử và Khoa học máy tính;
3. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đang đào tạo bốn ngành: Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán;
4. Khoa Y đang đào tạo một ngành: Y đa khoa;
5. Khoa Công nghệ sinh học đang đào tạo hai ngành: Công nghệ sinh học và Sinh học ứng dụng.
Chú ý: Trong quá trình học tập, nếu sinh viên không bị kỷ luật thì sẽ được tiếp tục hưởng học bổng cho năm học sau.
Trong từng học kỳ, nếu có môn học bị điểm dưới C+ thì sinh viên phải
đóng tiền để học lại môn đó.
1.2. Các năm sau: Trường Đại học Tân tạo sẽ thông báo đến các tỉnh số suất học bổng vào tháng 4 hàng năm.
2. Giá trị học bổng:
a. Học bổng bao gồm: học phí, ở ký túc xá và ăn theo tiêu chuẩn của nhà trường.
b. Thời gian được hưởng học bổng:
b1. Ngành Y đa khoa: tối đa là 6 năm học. Nếu sau thời gian đào tạo 6 năm mà sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì thời gian kéo dài học thêm sinh viên phải đóng học phí.
b2. Các ngành khác: tối đa là 1 năm học tiếng Anh + 4 năm học chuyên ngành. Nếu sau thời gian đào tạo 4-5 năm mà sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì thời gian kéo dài học thêm sinh viên phải đóng học phí.
c. Điều kiện để nhận học bổng:
c1. Sinh viên không bị kỷ luật trong quá trình học tập. Nếu bị kỷ luật hình thức đình chỉ học tập thì sinh viện bị trả về địa phương. Nếu bị hình thức kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo thì sinh viên bị cắt học bổng.
c2. Yêu cầu về học tiếng Anh:
• Sau khi trúng tuyển vào TTU, sinh viên sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh để vào học chuyên ngành. Yêu cầu về TOEFL: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ sinh học: 500; Khoa Kinh tế và Nhân văn: 520; Khoa Y: sinh viên được học song ngữ Anh-Việt.
• Những sinh viên không đạt yêu cầu về TOEFL sẽ được học bổng để theo học khóa tiếng Anh tối đa 1 năm (hai học kỳ). Nếu sau 2 học kỳ học tiếng Anh mà sinh viên không đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh, sinh viên phải trả tiền học phí để học thêm một học kỳ thứ 3, nếu sau 3 học kỳ tiếng Anh mà sinh viên không đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh để học chuyên ngành thì sinh viên bị trả về địa phương.
c3. Yêu cầu về học chuyên ngành:
• Tất cả các môn học chuyên ngành phải đạt điểm từ C+ trở lên.
• Môn học nào có điểm dưới C+ thì sinh viên phải trả học phí cho môn học đó.
Ghi chú: Trường Đại học Tân Tạo sử dụng hệ thống cho điềm các môn học chuyên ngành theo tiêu chuẩn các trường đại học của Hoa kỳ như sau:
A + = 4.0, A = 4.0, A - = 3.7, B + = 3.3, B = 3.0, B - = 2.7, C + = 2.3
C = 2.0, C - = 1.7, D + = 1.3, D = 1.0, F = 0.0.
IV. Quy định về hồ sơ và quy trình xét duyệt học bổng ITASS năm 2014:
1. Hồ sơ xin cấp học bổng:
a. Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu): do học sinh viết, có cam kết của gia đình; học sinh cam kết sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ trở về địa phương công tác theo sự phân công của Sở Nội vụ ít nhất là 10 năm.
b. Bảng sao học bạ cấp THPT;
c. Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao);
d. Bảng sao giấy chứng nhận học sinh giỏi (cấp tỉnh trở lên);
e. Bảng điểm thi đại học (nộp sau khi nhận được bảng điểm này).
2. Nơi nộp hồ sơ và qui trình xét duyệt.
a. Hồ sơ xin cấp học bổng (ngoại trừ bảng điểm thi đại học) gồm 2 bộ, 1 bộ
học sinh gửi cho trường Đại học Tân Tạo, 1 bộ nộp cho trường THPT nơi học sinh đang học lớp 12 (trong tháng 5). Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, Hiệu trưởng trường THPT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, lập danh sách và nộp hồ sơ của học sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, chậm nhất là 25/6/2014.
b..Hội đồng xét duyệt của tỉnh bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học của
Tỉnh và Sở Nội vụ họp xét chọn, lập danh sách, gửi danh sách và hồ sơ của học sinh được địa phương chọn cử đi học cho trường Đại học Tân Tạo (danh sách này yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay mặt cho địa phương ký), thời gian Sở Giáo dục và Đào tạo gửi cho trường Đại học Tân Tạo chậm nhất là 10/7/2014.
c. Hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Tân Tạo tổng hợp hồ sơ từ các tỉnh và tổ chức phỏng vấn học sinh từ ngày 20 – 30/7/2014 và thông báo kết quả phỏng vấn cho học sinh biết (những học sinh ở xa nhà trường sẽ phỏng vấn qua điện thoại).
d. Sau khi có kết quả điểm thi đại học, học sinh nộp bảng điểm thi đại học cho trường Đại học Tân Tạo (vào khoảng đầu tháng 8/2014). Sau đó Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tân Tạo sẽ xét duyệt, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào trường Đại học Tân Tạo, được hưởng học bổng ITASS.
Sau khi được phê duyệt, trường Đại học Tân Tạo thông báo kết quả cho học sinh và các địa phương, gửi giấy báo trúng tuyển trong tháng 8/2014 để học sinh chuẩn bị làm thủ tục nhập học.

V. Tổ chức thực hiện:
1. Ban giám hiệu trường Đại học Tân Tạo tổ chức thực hiện Quy chế học bổng ITASS. Trường Đại học Tân Tạo mời lãnh đạo các địa phương để triển khai thực hiện chính sách học bổng ITASS lần đầu tiên vào tháng 4/2014.

2. Kể từ năm 2015, trường Đại học Tân Tạo sẽ tự tuyển sinh và từng năm Ban giám hiệu TTU có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xét duyệt học bổng ITASS.

Tải quy chế học bổng ITASS

Tải mẫu đơn đăng ký

Tải quyết định ban hành 

---------------------------