Nguyên Hiệu trưởng của Đại học Tân Tạo

Thay_Xuan.JPGGS.TS. AHLĐ. NGND. Võ Tòng Xuân, Nguyên Hiệu Trưởng (24/01/2011 - 21/07/2015)
Giáo sư Xuân là Hiệu trưởng danh dự của trường Đại học An Giang và cựu Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ. Ông nổi tiếng trong nghiên cứu lúa gạo ở Việt Nam và trên thế giới. Giáo sư Xuân cũng là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và các hội đồng, trong đó có Quỹ Rockefeller, Viện Quản lý Châu Á, Trung tâm Potato quốc tế, và Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế. Ông đã được trao tặng nhiều danh hiệu có uy tín như Nhà giáo nhân dân và Anh hùng Lao động."