Hội đồng phỏng vấn tuyển sinh

 

1

Bà Đặng Thị Hoàng Yến

CT HĐQT

Chủ tịch 

2

Thầy Huỳnh Hổ

Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch

3

TS. Bùi Văn Năm

Giám đốc Đào tạo – Tuyển sinh

Thư ký 

4

TS. Michael Loc Phạm

Phó Hiệu trưởng

Thành viên 

5

ThS. Đặng Thành Nhơn 

Phụ trách Khoa Nhân Văn & Ngôn ngữ

Thành viên 

6

TS. Nguyễn Đình Trường

Phụ trách Khoa Công nghệ sinh học

Thành viên 

7

TS. Cao Tiến Dũng

Phụ trách Khoa Kỹ thuật

Thành viên

8

TS. Đoàn Văn Huyền

Khoa Y

Thành viên

9

TS Nguyễn Thị Tuyết

Khoa Y

Thành viên