Hình ảnh

Hội đồng Quản trị Đại học Tân Tạo và Ban giám đốc Công ty thiết kế Morris làm việc về dự án Thành phố Khoa học Tân Tạo tại Houston, Mỹ

TTU and Morris Lunch

 TTU and Morris meeting 2

Hội đồng Quản trị Đại học Tân Tạo làm việc tại Đại học Rice, Houston, Mỹ 

TTU board meeting at Rice Uni.3

TTU board meeting at Rice Uni. 1