Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

Đại học Tân Tạo khát khao được trở thành một trường đại học nổi tiếng trên thế giới, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, thực hành trên nền tảng kiến thức đã nghiên cứu, phục vụ người dân Việt Nam, Đông Nam Á và trên Thế giới.

Sứ mệnh

Với triết lý giáo dục, tiêu chuẩn và thực tiễn dựa trên mô hình giáo dục đại học của Mỹ, Đại học Tân Tạo khuyến khích suy nghĩ độc lập, rèn luyện phẩm chất kiên trì, tôn trọng sự đa dạng và ngôn ngữ. Đại học Tân Tạo sẽ đào tạo nên những con người có tính sáng tạo, tư duy logic, học tập suốt đời, trung thực, có trách nhiệm với đất nước, và có khả năng lãnh đạo.

Nguyên tắc chỉ đạo

Nhằm hoàn thành sứ mệnh của mình, Đại học Tân Tạo áp dụng những quy tắc sau:

  •  Xây dựng khuôn viên đại học, cơ sở vật chất, và đội ngũ giảng viên tương đương với những học viện hàng đầu của Mỹ, bao gồm việc được kiểm định bởi một trong 8 tổ chức kiểm định chất lượng cao đẳng và đại học được Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đại học Hoa Kỳ công nhận.
  •  Cống hiến cho lĩnh vực nghiên cứu đỉnh cao và đào tạo chất lượng cao.
  •  Tuân theo pháp luật và quy định của Chính phủ Việt Nam.
  •  Thiết lập chính sách tuyển sinh tìm kiếm những ứng viên xuất sắc không quan tâm đến tình hình tài chính của họ.
  •  Hỗ trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu cho những sinh viên trúng tuyển.
  • Phấn đấu được công nhận là hình mẫu của giáo dục Đại học trong khu vực cũng như trên thế giới, Đại học Tân Tạo có chính sách tích cực kết nối với những đại học danh tiếng hàng đầu trên thế giới.