Đóng góp

"Sống không phải chỉ biết lo cho bản thân, mà còn cần biết giúp đỡ người khác"-   Stephen Covey. 


" Trong tình yêu cho đi nghĩa là đã nhận lại "

Vinh danh đóng góp của các cá nhân 

Trường Đại học Tân Tạo rất biết ơn các thành viên của Hội đồng cố vấn đã đóng góp thời gian, trí tuệ và cả trái tim của mình để xây dựng lên một ngôi trường đại học theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam.

Thành viên Hội đồng cố vấn

 • GS. Malcolm Gillis

Nguyên Chủ tịch Đại học Rice

 • GS. Eugene H. Levy

Nguyên Hiệu trưởng ĐH Rice, Texas, Mỹ.

 • TS. Charles J. Henry 

                      Chủ tịch Hiệp hội Thư viện và Tài nguyên Thông tin (CLIR)

 • GS. Peter Lange

Hiệu trưởng trường Đại học Duke

 • TS. John C. Vaugh

Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Mỹ

 • Prof. Andy MacPhillimy

Phó Chủ tịch Công ty Morris Architects (Houston, Texas, Mỹ).

 • Ông. Michael W. Michalak

Nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

 • TS. Ray M. Bowen

 Chủ tịch Đại học Texas A&M

 • GS. Võ Tòng Xuân

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học An Giang
Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ

 • GS. Thạch Nguyễn

Giám đốc Khoa tim tại St. Mary Medical Center, Hobart Indiana, Mỹ
Phó Giáo sư y khoa tại ĐH Indiana

 • GS. Bùi Duy Tâm

Chủ tịch Quỹ gan quốc tế cho Việt Nam
Thành viên Hội đồng cấp phép hành nghề y khoa tại California, Mỹ

 • Bà Đặng Hoàng Yến

Chủ tịch của Trường Đại học Tân Tạo
Chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ
Thành viên của Hội đồng tư vấn kinh doanh Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP)
Thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN
Thành viên của Chương trình nghị sự toàn cầu Khu vực Đông Nam Á của Diễn đàn kinh tế thế giới