Sách

Thư cảm ơn

Kính gởi các cá nhân và đơn vị tài trợ,

Nhằm tạo nguồn tài liệu phong phú và liên tục cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Tân Tạo (TTU), bà Đặng Thị Hoàng Yến, bà Nguyễn Phương Anh, con gái bà, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2011, ông Michael W. Michalak, đã dành tặng bộ sưu tập sách của mình cho Thư viện TTU. Bên cạnh đó, từ năm 2012, Thư viện Đại học Tân Tạo cũng rất vui mừng được nhận hàng hàng sách tặng từ Quỹ Châu Á. Hiện Thư viện Đại học Tân Tạo nhận được sách tặng trị giá khoảng 2 tỉ đồng. Với tấm lòng hảo tâm của mình, các cá nhân và đơn vị tài trợ mong muốn nguồn kiến thức và tài liệu của họ không chỉ được chuyển tới cho một vài đối tượng mà cần tạo điều kiện để nhiều đối tượng có thể tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú này.

Thư viện TTU đánh giá cao sự đóng góp của các nhà tài trợ nhằm giúp cho thư viện có được những cuốn sách hay phục vụ cho sứ mệnh giảng dạy và nghiên cứu của trường đại học. Chúng tôi mong muốn ngày càng nhận được nhiều nguồn sách tặng hoặc tài liệu điện tử có ích cho cộng đồng đại học.

Trường Đại học Tân Tạo rất biết ơn những sự đóng góp dành cho thư viện trường. Nguồn kiến thức và tài liệu này chắc chắn sẽ không bao giờ bị lỗi thời, vì sinh viên của chúng tôi sẽ tiếp tục và phát huy nguồn tài liệu quý báu này, để đóng góp cho cho tương lai của khoa học nghệ thuật và cho xã hội. Chúng tôi hoan nghênh sự tham gia đóng góp của các nhà tài trợ để hình thành một thư viện chất lượng trong khu vực bằng cách đóng góp sách theo chủ đề như khoa học tự nhiên và ứng dụng, kinh doanh, nhân văn, lịch sử cũng như văn học.  

Để tặng sách, vui lòng xem:
 
Tìm hiểu Vui lòng xem thêm
Tặng sách gì và tặng như thế nào TTU Donation and Gift policy
Thông tin của người tặng Donator Biography

Danh sách tặng

Năm  Tìm hiểu Links
2011 Sách tặng của Bà Đặng Thị Hoàng Yến năm 2011 Collection of Mme. Yen 2011
Sách tặng của Bà Nguyễn Phương Anh năm 2011 Collection of Ms. Phuong Anh 2011
Sách tặng của ông Michael W. Michalak năm 2011 Collection of Michael W. Michalak 2011
2012 Sách tặng của Bà Nguyễn Phuong Anh năm 2012 Collection of Ms. Phuong Anh 2012
Sách tặng của Quỹ Châu Á năm 2012 Collection of ASIA Foundation 2012
2013 Sách tặng của Quỹ Châu Á năm 2013 Collection of ASIA Foundation 2013
2014 Sách tặng của giảng viên TTU năm 2014 Collection of TTU Faculty 2014

 

2015 

Sách tặng của Duke NUS (Singapore) Collection of Duke NUS (Singapore)
Sách tặng của Quỹ Châu Á tháng 07-2015 Collection of ASIA Foundation - July 2015
Sách tặng của Giáo sư Malcolm Gillis Collection of Dr. Malcolm Gillis